Skup Zadłużonych Spółek/Ochrona i Pomoc Jesteś Zastraszany przez Windykatorów?

Pozostałe usługi
24/10/2019
Informacje do kontaktu
Napisz do: kupię spółkę
794784794
1 zł
Więcej informacji

Restrukturyzacja w połączeniu z przejęciem spółki

Proces restrukturyzacji spółki wiąże się z przejęciem jej udziałów – co pozwala wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Działania nasze zakładają:

– zakup udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.

– usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową za zobowiązania zadłużonej spółki .

Występowanie w roli upadłego i likwidatora.

Podjęcie się negocjacji z pracownikami i wierzycielami.

Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach bądź innych czynników.

Zoptymalizujemy Twoją działalność pod kątem zabezpieczenia przed możliwymi roszczeniami osób trzecich, firm instytucji ( konfiskata rozszerzona) od rejestracji w KRS/CEiDG po sprzedaż/likwidację/upadłość, oferujemy także działania związane z ochroną antywindykacyjną oraz majątku prywatnego, budowanie aktywów oraz optymalizacja Spółek/JDG w kontekście antywindykacji oraz obrony przed art. 233/299 K.s.h. i innych, oraz ochrona w trakcie/przed kontrolą z US/ZUS/PIP/PIH/KAS etc. Zapamiętaj DEBERG LIMITED, z nami komornik będzie tylko niemiłym wspomnieniem! tel: 794-784-794 email: deberg@skupspolek.com www.skupspolek.com


Wyświetleń: 7