Kurs: Specjalista ds. kadr i płac

Kurs: Specjalista ds. kadr i płac

Nauka i edukacja
02/06/2022
Informacje do kontaktu
Napisz do: KS Marcin Lipiński
532324940
500 zł
Więcej informacji

KURS: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Celem naszego kursu jest przygotowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Program kursu Specjalista kadr i płac:
🔹Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
🔹Proces rekrutacji.
🔹Zawieranie umów o pracę
🔹Akta osobowe
🔹Rozwiązanie umów o pracy
🔹Czas pracy
🔹Urlopy pracownicze
🔹Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
🔹Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
🔹Delegacje
🔹Bezpieczeństwo i higiena pracy
🔹Zatrudnianie młodocianych
🔹Wynagrodzenie za pracę – zasady, przykłady, dodatki i
potrącenia
🔹Obowiązki kadrowej
🔹Fundusze
🔹Pracownicze Plany Kapitałowe
🔹Obowiązki względem ZUS, US, GUS

Kameralne grupy: ilość miejsc ograniczona

Kursy organizujemy w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce.

KS Marcin Lipiński
ul. Targowa 8A
07-410 Ostrołęka
tel. 532 324 940

Wyświetleń: 1