Ogłoszenie

Darmowe ogłoszenia lokalne

Finanse i ubezpieczenia
15/08/2019
Informacje do kontaktu
Napisz do: Kancelaria
500 896 135
Łomża
Więcej informacji
Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przysługuje każdemu, kto został poszkodowany w wyniku zdarzenia, które spowodowane zostało z winy innego podmiotu. Kodeks cywilny wyróżnia m.in. rodzaje roszczeń, których może dochodzić poszkodowany:
- zadośćuczynienie (art. 445 § 1 kc)
- zwrot utraty dochodów (art. 361 § 2 kc),
- rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 444 § 2 kc),
- rentę alimentacyjną (art. 446 § 2 kc),
- zwrot kosztów pochówku (art. 446 § 1 kc),
- zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby (art. 446 § 4 kc),
- stosowne odszkodowanie (art. 446 § 3 kc).

Zajmujemy się pomocą Osobom Poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach losowych w uzyskaniu odszkodowań. W ramach pomocy BEZPŁATNIE zweryfikujemy, czy przysługuje Państwu odszkodowanie, ocenimy możliwą do uzyskania kwotę odszkodowania, będziemy Państwa reprezentować na każdym etapie sprawy, łącznie z reprezentacją przed właściwym sądem.

Działamy zgodnie z zasadą „Dla dobra Klienta”. Jesteśmy zawsze po Państwa stronie. Działamy odpowiedzialnie i skutecznie.
tel. 500 896 135
www.kancelaria-lomza.pl
Wyświetleń: 86