Ogłoszenie

Darmowe ogłoszenia lokalne
Dam pracę
10/02/2019
Informacje do kontaktu
Napisz do: Henryk Nadaj
297605947
Ostrołęka
Więcej informacji
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ganek” , jako Zarządca nieruchomości przy ul. Starosty Kosa 10 oraz Prądzyńskiego 19 zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących robót:
Malowanie klatek schodowych oraz obłożenie schodów (także zejść do piwnic) gresem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5 kondygnacyjnych , 4 klatkowych przy ul. Starosty Kosa 10 oraz ul. Prądzyńskiego 19 w Ostrołęce.
Oferty należy składać w terminie do 21 styczeń 2019 roku do godziny 14.00 w biurze spółdzielni przy ul. Witosa 2 w Ostrołęce. Oferty powinny zawierać kosztorys oraz wykaz wykonanych robót z ostatnich trzech lat (wskazana Ostrołęka). Okres gwarancyjny 36 mc-y. Kaucja gwarancyjna – 3 % od wartości robót .
Termin realizacji zamówienia : do czerwiec 2019r.
Informacje o przetargu można uzyskać w biurze spółdzielni pod nr tel: 29 760 59 47
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania z oferentami lub odstąpienia od dalszego postępowania.
Zakres prac:
• zeskrobanie i zmycie powłok malarskich ze ścian i sufitów,
• skucie spękanych i odparzonych tynków,
• po odkuciu odparzonych tynków gruntowanie i uzupełnienie ubytków tynkiem gipsowym,
• likwidacja rys i spękań tynków poprzez ułożenie taśmy antyrysowej lub szpachli z włóknami,
• uzupełnienie mocowań rur instalacyjnych, uzupełnienie pokrywek puszek instalacyjnych,
• szpachlowanie gipsem szpachlowym i szlifowanie,
• wykonanie gładzi gipsowej ze szlifowaniem do uzyskania właściwej powierzchni,
• malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą akrylową do uzyskania właściwej, jakości powłoki,
• usunięcie odparzeń na lamperii, uzupełnienie ubytków, szlifowanie całej powierzchni,
• wykonanie gładzi gipsowej ze szlifowaniem do uzyskania właściwej powierzchni,
• gruntowanie i dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną szybkoschnąca w trzech kolorach wg. wzoru przedstawionego przez inwestora,
• wyłożenie schodów oraz zejść do piwnic gresem,
• ułożenie cokołów z gresu,
• malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej w wejściach do piwnic,
• malowanie farba olejną balustrad, grzejników, rur instalacyjnych i osłonowych (w kolorze lamperii i ścian, instalacja gazowa na kolorze żółtym),
• obłożenie poręczy drewnem z drzewa liściastego,
• rodzaje i kolory farb zostaną uzgodnione z Zamawiającym na roboczo po przedstawieniu próbek,
• w ofercie prosimy o podanie rodzajów i producentów materiałów malarskich.
Wyświetleń: 8